Musiikkiterapia on monimuotoinen terapiamenetelmä, jossa musiikkia ja sen elementtejä käytetään yksilö– ja ryhmäterapiassa tukemaan ja edistämään asiakkaan vuorovaikutustaitoja, itseilmaisua, liikkumista, emootioita, sosiaalisia taitoja sekä fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Musiikkiterapian tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen. Musiikkiterapia voi olla ennaltaehkäisevää, kuntouttavaa tai hoitavaa. Musiikkiterapiaa antavat hyväksytyn koulutuksen suorittaneet musiikkiterapeutit.

Musiikkiterapiassa käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi soittaminen, laulaminen, improvisointi, säveltäminen, laulujen sanoittaminen, musiikin kuuntelu, musiikin mukana liikkuminen, musiikkimaalaus sekä fysioakustinen hoito. Musiikkiterapiassa käymiseen ei kuitenkaan vaadita minkäänlaisia musiikillisia valmiuksia tai osaamista, sillä musiikki on terapiaväline, ei itsetarkoitus.

Musiikkiterapian asiakasryhmiä ovat mm. lastenneurologia, lasten psykiatria, aikuispsykiatria, geriatria, nuorisopsykiatria, varhainen vuorovaikutus, riippuvuuskuntoutus. Lisätietoa eri asiakasryhmistä löydät musiikkiterapiayhdistyksen sivuilta.

Miten pääsen musiikkiterapiaan?

Musiikkiterapiaan tullaan yleensä lääkärin lähetteellä esimerkiksi julkisen terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai yksityislääkärin kautta. Maksavana tahona voi toimia sairaanhoitopiiri, sosiaalitoimi, mielenterveystoimisto, perheneuvola, vakuutusyhtiö tai asiakas itse. KELA korvaa musiikkiterapiaa nuorten (16-​25v.) harkinnanvaraisena psykoterapeuttisena kuntoutuksena, sekä vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Pikaopas KELAn kuntoutukseen löytyy KELAn sivuilta täältä.

Lisätietoa musiikkiterapiasta löydät suomen musiikkiterapiayhdistyksen sivuilta.

  • Musiikkipalvelu Affekti Oy:llä on voimassa olevan sopimus Kela kanssa ja Siun soten kanssa musiikkiterapiapalvelun toteuttamisesta.
    Kelan sopimuksen mukaisesti Affekti Oy voi toteuttaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena Kelan Itäisen vakuutuspiirin alueella Joensuussa ja sen ympäristökunnissa.
    Affekti Oy:n kautta voit saada musiikkiterapiaa myös Kelan nuorten (16-​25v.) harkinnanvaraisena psykoterapeuttisena kuntoutuksena.
    Siun soten sopimuksen mukaisesti voit hakeutua musiikkiterapiaan maksusitoumuksella sinua hoitavan tahon kautta.